Doe jij je lichten uit op 26 oktober tijdens de Nacht van de Nacht?

Elk jaar, tijdens de nacht dat de wintertijd ingaat, vindt de Nacht van de Nacht plaats. Tijdens deze nacht gaan in veel gemeenten lichten uit. Inwoners, bedrijven en de gemeente kunnen allemaal hun steentje bijdragen door reclame- en sierverlichting uit te zetten. De gemeente Wormerland laat de buitenverlichting van de Beschuitstoren en de gemeentewerf uit en dooft de verlichting bij kunstwerk de Prop (welke schuin tegenover het gemeentehuis staat). Doe je ook mee? Laten we samen de nacht weer donker maken, bewust met verlichting omgaan en direct energie besparen. 

De Nacht van de Nacht is een landelijk initiatief door de Natuur en Milieufederaties. Het overmatig en onnodig gebruik van licht heeft grote gevolgen op de maatschappij, hierbij valt te denken aan gevolgen bij de mens, maar ook dieren, planten en zelfs de economie worden hier negatief door beïnvloed.

Beleef een donkere nacht
Gemeente Wormerland wil inwoners en bedrijven bewust maken van  lichtvervuiling en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de natuur. Kijk op www.nachtvandenacht.nl voor activiteiten bij jou in de buurt of meldt jow eigen activiteit aan. Beleef bijvoorbeeld de duistere nacht tijdens een nachtelijke vaarexcursie in Wormer, aangeboden door de Poelboerderij in Wormer.

Nederland meest verlicht
Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. Vooral kassen, sportvelden, en openbare verlichting eisen een groot aandeel op. De Nacht van de Nacht streeft ernaar om bewuster met verlichting om te gaan. Overmatig gebruik van verlichting brengt veel nadelen met zich mee, zoals licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijke landschap. Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren ’s nachts actief is, heeft licht een grote impact.