BVWormerland

Voordelen lidmaatschap van Bedrijvenvereniging Wormerland

Wij hebben jou nodig om met nog meer gewicht de ondernemersbelangen te behartigen.
En wij kunnen je ondersteunen om je mogelijkheden als ondernemer te versterken.

 1. Een gevarieerd en sterk netwerk:
 • het bundelen van onze krachten dient ook ons eigenbelang. Met elkaar vormen de ondernemers uit Wormerland een gevarieerd en sterk netwerk
 • wij bieden door onze diversiteit een schat aan expertise en ervaringen waarmee alle ondernemers hun voordeel kunnen doen
 • het netwerk reikt verder dan Wormerland: tot andere Zaanse bedrijvenverenigingen
 • Bedrijvenvereniging Wormerland biedt een makkelijke en gewaardeerde entree tot de gemeente Wormerland (de gemeenteraad, het college van B en W en de ambtelijke organisatie). En ook tot de andere gemeenten, zoals Zaanstad, Zaandam en de Metropoolregio Amsterdam
 • Bedrijvenvereniging Wormerland vertegenwoordigt in verschillende werkgroepen en commissies van de lokale en regionale overheid de belangen van de ondernemers. Of is een gesprekspartner die de kennis en ervaring van het bedrijfsleven inbrengt in tal van ontwikkelingen
 1. Keurmerk voor bedrijventerreinen

  Als Bedrijvenvereniging Wormerland zijn wij actief betrokken bij het initiatief van de gemeente om de bedrijventerreinen (Westerveer, Bruynvis en Eenhoorn) te onderscheiden met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Om in het kader van schoon, heel en veilig, een prettig ondernemersklimaat te waarborgen, volgt de werkgroep de criteria van het KVO. In het kader van dit KVO-B is een handboek is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin prestatie-eisen voor bedrijventerreinen zijn geformuleerd.

De korte lijnen binnen de publiek private samenwerking zorgen voor een adequate behandeling van zaken, die de veiligheid van de bedrijventerreinen ten goede komt. Wormerland beoogt met het terugdringen van de criminaliteit, de overlast en het gevoel van onveiligheid de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat te verbeteren. Hierbij is ruimte voor een eigen invulling van actuele zaken en zal er voor de periode 2021 – 2024 ook aandacht zijn voor de risico’s ondermijning en cybercriminaliteit.

De werkgroep KVO is een samenwerking met:

 • gemeente Wormerland
 • politie
 • brandweer
 • Bedrijvenvereniging Wormerland
 • Omgevingsdienst IJmond
 • ATN Beveiliging
 • Breed voor procesbegeleiding
 1. Onze eigen activiteiten

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van Bedrijvenvereniging Wormerland.
Maar we doen veel meer:

 • iedere maand organiseren we afwisselend het OndernemersCafé en het OndernenersOntbijt. Hierbij ontmoeten de leden elkaar in een ongedwongen setting. Gezellig en interessant omdat we regelmatig een spreker uitnodigen. Niet-leden zijn welkom, maar voor leden is het gratis.
 • we organiseren regelmatig bedrijfsbezoeken voor vertegenwoordigers van de gemeente Wormerland. Een kennismaking met B & W die u in staat stelt uw bedrijf één-op-één te presenteren
 • minimaal een keer per jaar houden we een ledenvergadering