KVO

Keurmerk voor bedrijventerreinen

Als Bedrijvenvereniging Wormerland zijn wij actief betrokken bij het initiatief van de gemeente om de bedrijventerreinen (Westerveer, Bruynvis en Eenhoorn) te onderscheiden met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Om in het kader van schoon, heel en veilig, een prettig ondernemersklimaat te waarborgen, volgt de werkgroep de criteria van het KVO. In het kader van dit KVO-B is een handboek is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing, waarin prestatie-eisen voor bedrijventerreinen zijn geformuleerd.

De korte lijnen binnen de publiek private samenwerking zorgen voor een adequate behandeling van zaken, die de veiligheid van de bedrijventerreinen ten goede komt. Wormerland beoogt met het terugdringen van de criminaliteit, de overlast en het gevoel van onveiligheid de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat te verbeteren. Hierbij is ruimte voor een eigen invulling van actuele zaken en zal er voor de periode 2021 – 2024 ook aandacht zijn voor de risico’s ondermijning en cybercriminaliteit.

De werkgroep KVO is een samenwerking met:
– gemeente Wormerland
– politie
– brandweer
– Bedrijvenvereniging Wormerland
– Omgevingsdienst IJmond
– ATN Beveiliging
– KVO. Breed voor procesbegeleiding