Voordelen lidmaatschap

Wij hebben jou nodig om met nog meer gewicht de ondernemersbelangen te behartigen. En wij kunnen je ondersteunen om je mogelijkheden als ondernemer te versterken. 

1. Een gevarieerd en sterk netwerk

 • Het bundelen van onze krachten dient ook ons eigenbelang. Met elkaar vormen de ondernemers uit Wormerland een gevarieerd en sterk netwerk.
 • Wij bieden door onze diversiteit een schat aan expertise en ervaringen waarmee alle ondernemers hun voordeel kunnen doen.
 • Het netwerk reikt verder dan Wormerland: tot andere Zaanse bedrijvenverenigingen zoals Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer, stagebureau ’t Lokaal, de Zaanse Uitdaging en Zaanbusiness.
 • Bedrijvenvereniging Wormerland biedt een makkelijke en gewaardeerde entree tot de gemeente Wormerland (de gemeenteraad, het college van B en W en de ambtelijke organisatie). En ook tot de andere gemeente in de Zaanstreek, Oostzaan, Zaandam en de regio Groot Amsterdam.
 • Bedrijvenvereniging Wormerland vertegenwoordigt in verschillende werkgroepen en commissies van de lokale en regionale overheid de belangen van de ondernemers. Of is een gesprekspartner die de kennis en ervaring van het bedrijfsleven inbrengt in tal van ontwikkelingen.

2. Keurmerk voor bedrijventerreinen

Als Bedrijvenvereniging Wormerland ondersteunen wij actief het initiatief van de gemeente om de bedrijventerreinen te onderscheiden met het Keurmerk Veilig Ondernemen. Daarvoor moeten zij voldoen aan een groot aantal criteria die betrekking hebben schoon, heel en veilig. Dit keurmerk heeft in de praktijk bewezen dat het een effectief instrument is om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. Wormerland beoogt met het terugdringen van de criminaliteit, de overlast en het gevoel van onveiligheid de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen en het ondernemersklimaat te verbeteren.

De werkgroep KVO is een samenwerking met:

 • de gemeente Wormerland
 • politie
 • brandweer
 • Bedrijvenvereniging Wormerland
 • Omgevingsdienst IJmond
 • ATN Beveiliging
 • MKB Nederland voor de procesbegeleiding

3. De activiteiten van Bedrijvenvereniging Wormerland

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van Bedrijvenvereniging Wormerland. We doen natuurlijk veel meer:

 • We organiseren regelmatig bedrijfsbezoeken voor vertegenwoordigers van de gemeente Wormerland. Een kennismaking met B & W die u in staat stelt uw bedrijf één-op-één te presenteren.
 • Eenmaal per jaar organiseren wij een evenement voor de leden.
 • Een of twee keer per jaar houden we een ledenvergadering.