ALV op 15 april 2021

De digitale Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 april wordt bijgewoond door 18 leden.

Opening
De voorzitter, Thijs van Baar, opent de vergadering om 16:00u en heet iedereen van harte welkom. Omdat we een aantal nieuwe gezichten zien volgt een korte voorstelronde.

Bestuurssamenstelling
Zoals gemeld is ons bestuurslid Ruben de Bruin aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur bedankt Ruben voor zijn bijdrage en inzet in de afgelopen jaren. Het bestuur stelt Michiel Leeser, eigenaar van Valerius Boutique Hotel, voor om te benoemen als nieuw bestuurslid. De aanwezige leden gaan akkoord met deze benoeming.

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
Thijs van Baar: voorzitter
Roel Tangenberg: penningmeester
André Klijnsma en Mascha Schrander: communicatie
Remco de Vries: werkgroep KVO
Arnold Dirkzwager en Erwin van Doleweerd: detailhandel
Michiel Leeser: evenementen
Anke Kars: secretariaat

Financiële rapportage
Vervolgens geeft de voorzitter uitleg over de financiële zaken van de vereniging. De kascommissie, bestaande uit Peter Bode en Jan Rijken, heeft de financiële stukken en de jaarrekening gecontroleerd en geconstateerd dat de verantwoording een correct beeld geeft van het gevoerde bestuur. De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen.

Werkgroep Verkenners
Eind vorig jaar is vanuit het bestuur een werkgroep Verkenners gestart. Deze groep houdt zich bezig met de profilering van de vereniging. Er wordt ingezet op versterking van de communicatie. Ook de gemeente Wormerland draagt hieraan bij. Nieuwe ideeën zijn bijv. een maandelijks terugkerende netwerkborrel of ontbijtsessie te organiseren, waarbij het mogelijk is een bedrijvenpitch te houden. Ook potentiële leden zijn welkom. Het doel is meer ondernemers te laten kennismaken met onze vereniging.

Bedrijfsbezoeken
In het najaar zullen ook de bedrijfsbezoeken door BVWormerland samen met de gemeente weer opgestart worden. Bij interesse kunnen de leden zich bij ons aanmelden.

Werkgroep KVO
De werkgroep KVO houdt zich bezig met het ‘schoon, heel en veilig houden’ van de bedrijventerreinen. Samen met de brandweer, politie en gemeente onderhouden zij nauw contact met elkaar en 2x per jaar wordt er een middag- en avondschouw gehouden.

Bijeenkomst gemeente Wormerland
De gemeente Wormerland wil in plaats van de nieuwjaarsbijeenkomst een digitale bijeenkomst met ondernemers houden. De gemeente heeft als beleid dicht bij de ondernemers te staan. Ondernemers kunnen hiervoor ook zelf onderwerpen inbrengen, zoals de parkeersituatie (wel of geen blauwe zone) in het centrum.

De uitnodiging voor 19 mei (’s avonds) volgt binnenkort.
B&W heeft al met diverse ondernemers persoonlijk kennisgemaakt.

Afsluiting
De voorzitter spreekt de wens uit dat er in het najaar weer een fysieke bijeenkomst kan zijn en ziet de leden graag bij de bijeenkomst van 19 mei dan wel bij de ondernemersborrel of ontbijtsessie. Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 17:00u.

Gratis webinars voor ondernemers

Het startersloket verzorgt ook kennissessies voor de gevestigde ondernemer. Zo verzorgen zij in maart en april informatieve webinars gericht op ‘succesvol online’ en ‘juridische zaken’. Deelname is gratis.

Houd hun agenda in de gaten voor het actuele aanbod!

 

Webinar over de online wereld en hoe je jezelf en je onderneming succesvol presenteert.

15 maart 2021
19.00 tot 21.00 uur
Gratis voor ondernemers uit Zaanstreek-Waterland

 

Webinar juridisch zaken

19 april 2021
19.00 tot 21.00 uur
Gratis voor ondernemers uit Zaanstreek-Waterland

Wegwijs in de corona-regelingen

Het startersloket helpt je wegwijs te worden in de coronaregelingen. Sinds 15 februari, is het mogelijk om TVL en NOW aan te vragen over Q1 2021. Binnen gemeente Wormerland zijn ze druk bezig om de voorwaarden voor de Tonk-regeling uit te werken. De verwachting is dat aanvragen binnenkort mogelijk is.

 

TVL

Aanvragen van de TVL Q1 2021 is mogelijk vanaf 15 februari en kan tot 30 april 2021. Je SBI-code bepaalt of je recht hebt op TVL en de TVL helpt om vaste lasten te betalen voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Voor een aantal branches is een extra toeslag mogelijk. Gebruik de adviestool van de RVO op te bepalen waar je recht op hebt.

 

NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3)

Van 15 februari tot 14 maart is NOW3.2. aan te vragen bij het UWV. Dit betreft de tegemoetkoming voor de periode januari t/m maart 2021.

De NOW3 biedt een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die door de coronacrisis structureel minder omzet hebben. Meer weten over de voorwaarden?

 

Tonk-regeling

Zodra de spelregels bekend zijn en de aanvraag ingediend kan worden, maakt het startersloket dit bekend via hun website.

 

 

Bron: startersloket

Als je vragen hebt over één van de steunmaatregelen van de overheid; de TVL, NOW en Tonk- regelingen, dan kun je voor informatie terecht bij het startersloket. https://www.startersloket.nl/wormerland

Ook telefonisch bereikbaar via 088-4881233.

Alles over ondernemen tijdens de pandemie

Bij het online startersloket kunnen startende ondernemers terecht voor hulp en informatie, maar wat voor starters zinvol is, is voor gevestigde ondernemers vaak ook interessant. Bij het verzamelen van informatie over COVID-19, creatieve oplossingen en de ondersteunende maatregelen, heeft het startersloket zich niet beperkt tot starters. Zij stelden een waardevol corona-dossier samen voor alle ondernemers in Wormerland.

Leer onze nieuwe burgemeester (nog beter) kennen

Eind juni ontvingen we deze mooie introductie van onze nieuwe burgemeester.

Beste ondernemers,

Via deze weg stel ik mijzelf graag aan jullie voor. Mijn naam is Judith Michel en sinds half april ben ik de nieuwe burgemeester van de gemeente Wormerland. Ik ben geboren en getogen in Zuid-Holland, maar woon al geruime tijd in Hoorn. Daar komt hopelijk snel verandering in, want ik ben druk op zoek naar een woning in onze gemeente. Ik ben getrouwd en onze tweeling is bijna 5 jaar.

Ondernemerschap, heb ik daar eigenlijk wat mee? Jazeker. Het ondernemerschap zit een beetje in mijn bloed. Al vanaf jonge leeftijd heb ik veel viool gespeeld en vanaf mij 15de zette ik mijn eigen lespraktijk op. Die werd groter en groter. Ik vond het vooral leuk om er helemaal mijn “eigen ding” van te maken en heb er heel veel van geleerd.

Na mijn studie aan o.a. het conservatorium ben ik een andere weg ingeslagen. Ambtenaar, raadslid, wethouder enz. Waarom dan nu burgemeester in Wormerland? Vanwege verschillende redenen.  Het burgemeesterschap is een mooie rol en Wormerland is een prachtige gemeente met veel natuur en een rijke geschiedenis. Wat mij bijzonder trof, is de onderlinge betrokkenheid in Wormerland. Ongelofelijk hoeveel verenigingen, organisaties, clubs ect. er wel niet zijn. Heel leuk om kennis mee te maken. En Wormerland zocht een burgemeester die het leuk vindt om de verbinding aan te gaan met inwoners, ondernemers en organisaties. Dat past bij mij.

Dat kennismaken verliep natuurlijk wel anders dan gedacht. In mijn eerste weken heb ik weinig mensen live kunnen spreken. Rondje over de markt en binnenlopen in het winkelcentrum, zo kwam ik dan een beetje in gesprek. Nu is er gelukkig veel meer mogelijk en is mijn kennismaking met de gemeente goed op gang gekomen. Vind u het leuk als ik langskom bij uw onderneming? Heel graag! Neem dan contact op met sec.wormerland@over-gemeenten.nl, dan kom ik na de zomer graag op bezoek.

Heel graag tot ziens.

Judith Michel

Gemeente Wormerland steunt horeca

De lockdown die nodig is om COVID-19 besmettingen in te dammen is een flinke klap voor vele ondernemers. Normaal gesproken draait de horeca op volle toeren rondom de feestdagen, dus dat er nu geen gasten mogen worden ontvangen, valt zwaar tegen. De gemeente Wormerland wil steun betuigen aan de horecaondernemers en tegelijkertijd de inwoners van Wormerland stimuleren om uit eten te gaan in eigen huis. Daarom financierden zij flink wat advertentieruimte in het Zaans Stadsblad van 23 december en het organiseren en opmaken van de advertenties.

BVWormerland regelt meer aandacht voor Wormerland

De BVWormerland heeft zich de afgelopen periode ingespannen om Wormerland bij Marketing Zaanstreek hoger op de agenda te krijgen. Zo probeerden we het voor elkaar te krijgen dat er op de sandwichborden met ‘Shop Zaans’ de toevoeging ‘in Wormerland’ zou worden gezet. Dit, omdat lang niet alle Wormerlanders zich ‘Zaans’ voelen. Helaas lukte dit niet meer. Wel regelden we een paginagrote advertentie in de Aktief krant, waar de toevoeging ‘in Wormerland’ op staat en het artikel met wethouder Rob Berkhout en de directeur van Marketing Zaanstreek Anneke Wijdogen – Vis, waarin zij de bedoeling van de campagnes beter uitleggen aan de consument. Ook staan er door onze onderhandelingen binnenkort, vier door Marketing Zaanstreek geselecteerde winkels uit Wormerland op hun website en is er een winkel uit Wormer opgenomen in hun winactie.

Klik hier voor de vergroting van de advertentie.

Avondschouw Keurmerk Veilig Ondernemen

Op woensdagavond 18 november voerde bestuurslid Remco de Vries samen met de rest van de KVO werkgroep een avondschouw uit op de industrieterreinen van Wormerland. In zijn geheel vonden zij de terreinen een stuk netter, beter onderhouden en beter verlicht dan dat zij de voorgaande schouwen constateerden. De werkgroep was dus positief verrast door wat zij aantroffen.

Campagne ‘Shop Zaans’ stimuleert decembershoppen in eigen buurt

Met de campagne ‘Shop Zaans’ nodigt Marketing Zaanstreek namens de winkeliers in de Zaanstreek (waaronder Wormerland ook valt) consumenten uit het decembershoppen bij hen te komen doen. Vanwege de mooie producten en de vertrouwde persoonlijke service, maar ook om de lokale ondernemer te steunen in deze lastige tijden. Ook roepen zij op het Zaanse shoppen al vroeg dit jaar te beginnen, dat geeft meer spreiding en daarmee minder drukte. Zij stimuleren dit met de verloting van een uur privé shoppen in één van de deelnemende winkels. Marketing Zaanstreek doet de winnaars hierbij €50,- shop-tegoed cadeau! Bijvoorbeeld te besteden bij Joel Fashion, de exclusieve kindermodewinkel in Wormer. Kijk voor de andere deelnemende winkels en de actievoorwaarden op Zaans.nl.