Brief van de burgemeester aan alle ondernemers

We ontvingen het verzoek om deze brief van de burgemeester met je te delen. Hierin staat informatie over de nieuwste noodverordening, wat dit voor jou als ondernemer betekent en waar je terecht kunt voor steun, overleg en informatie. Als je horeca-ondernemer of winkelier bent, dan ben je als het goed is ook al direct door de gemeente benaderd over de voor jou geldende veranderingen in maatregelen.

30 september 2020

Beste ondernemer,

In de eerste maanden van deze crisis hebben we als samenleving veel initiatieven ontplooid om het naleven van de anderhalve meter in de openbare ruimte, in de zorg, in de horeca, op scholen en zeker ook in de horeca ter kunnen waarborgen.  U heeft daar allen op uw eigen manier hard aan gewerkt. Daar ben ik u dankbaar voor.

Aantal besmettingen neemt toe
Inmiddels staan de zaken er anders voor. De afgelopen weken zien we een forse toename van het aantal besmettingen in Zaanstreek-Waterland. De test- en laboratoriumcapaciteit staan ook in onze regio onder druk en de verwachting is dat de druk op de zorg de komende tijd verder zal toenemen.  Op 28 september jl. heeft de minister-president via een ingelaste persconferentie de strengere maatregelen van de Rijksoverheid toegelicht. 

Noodverordening
Ondanks dat u waarschijnlijk goed op de hoogte bent van de vernieuwde maatregelen, hecht ik er waarde aan deze met u te delen. Vanaf 29 september 2020 om 18.00 uur is de nieuwe noodverordening ingegaan. De noodverordening kunt u lezen via de link: https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/nieuws/nieuwsbericht/news/beperk-sociaal-contact-nieuwe-coronamaatregelen.html.

Wat betekent dit nu voor de ondernemers?
Specifiek voor de horeca, detailhandelaren, contactberoepen, bibliotheek, theater en bijeenkomsten zijn er aanvullende maatregelen voor de komende drie weken. In de noodverordening zijn de specifieke regels na te lezen. Deze maatregelen komen bovenop de reeds bekende maatregelen.
Tevens is het dringende advies om vanaf heden mondkapjes te dragen in openbare binnenruimtes. Dat betekent dus dat bijvoorbeeld winkelpersoneel en de klanten een mondkapje dragen.

U staat er niet alleen voor
Beste ondernemers, u staat er niet alleen voor. Ik hecht er belang aan dat wij ook persoonlijk in contact blijven met elkaar. Wij zullen dan ook het contact met u opzoeken. Daarnaast willen wij u vragen ons te benaderen als u met ons wilt sparren over de effecten van de Rijksmaatregelen. Uiteraard kan de informatie van de Rijksoverheid uitkomst bieden. Benader hiervoor ook uw branchevereniging.

Heeft u vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Op www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl en www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl kunt u veel informatie vinden. En natuurlijk kunt u contact opnemen met de afdeling economische zaken op 075 – 651 21 00.

Met vriendelijke groet,

Judith Michel-de Jong
Burgemeester Wormerland

N.B. Door de coronamaatregelen wordt vanuit huis gewerkt en is deze brief daarom niet ondertekend.